Downloads

Algemeen:
CO2-Prestatieladder certificaat niveau 5

Voortgang / communicatie:
20180713 Toolbox CO2.pdf
20190118 Toolbox CO2.pdf

Invalshoek A:
1.A.1_1 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2013 Q1-Q4
1.A.1_2 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2014 Q1-Q4
1.A.1_3 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2015 Q1-Q2
1.A.1_4 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2015 Q1-Q4
1.A.1_5 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2016 Q1-Q2
1.A.1_6 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2016 Q1-Q4
1.A.1_7 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2017 Q1-Q2
1.A.1_8 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2017 Q1-Q4
1.A.1_9 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2018 Q1-Q2
1.A.1_10 Kwalitatieve inventarisatie energiestromen 2018 Q1-Q4
2.A.1_1 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2013 Q1-Q4
2.A.1_2 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2014 Q1-Q4
2.A.1_3 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2015 Q1-Q2
2.A.1_4 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2015 Q1-Q4
2.A.1_5 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2016 Q1-Q2
2.A.1_6 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2016 Q1-Q4
2.A.1_7 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2017 Q1-Q2
2.A.1_8 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2017 Q1-Q4
2.A.1_9 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2018 Q1-Q2
2.A.1_10 Kwantitatieve inventarisatie energiestromen 2018 Q1-Q4
2.A.3_1 Energie auditverslag 2015
2.A.3_2 Energie auditverslag 2016
2.A.3_3 Energie auditverslag 2017
2.A.3_4 Energie auditverslag 2018
3.A.1_2 Carbon footprint 2015 Q1-Q4
3.A.1_3 Carbon footprint 2016 Q1-Q2
3.A.1_4 Carbon footprint 2016 Q1-Q4
3.A.1_5 Carbon footprint 2017 Q1-Q2
3.A.1_6 Carbon footprint 2017 Q1-Q4
3.A.1_7 Carbon footprint 2018 Q1-Q2
3.A.1_8 Carbon footprint 2018 Q1-Q4
4.A.1_1 Dominantieanalyse 2015 Q1-Q4
4.A.1_2 Dominantieanalyse 2016 Q1-Q2
4.A.1_3 Dominantieanalyse 2016 Q1-Q4
4.A.1_4 Dominantieanalyse 2017 Q1-Q2
4.A.1_5 Dominantieanalyse 2017 Q1-Q4
4.A.1_6 Dominantieanalyse 2018 Q1-Q2
4.A.2_1 Kwaliteitsmanagement plan
5.A.1_1 Inzichten scope 3 2015 Q1-Q4
5.A.1_2 Inzichten scope 3 2016 Q1-Q2
5.A.1_3 Inzichten scope 3 2016 Q1-Q4
5.A.1_4 Inzichten scope 3 2017 Q1-Q2
5.A.1_5 Inzichten scope 3 2017 Q1-Q4
5.A.1_6 Inzichten scope 3 2018 Q1-Q2

Invalshoek B:
1.B.1_1 Interne audit 2016.pdf
1.B.1_2 Interne audit 2017.pdf
1.B.1_3 Interne audit 2018.pdf
2.B.1_1 Kwalitatieve reductiedoelstelling
3.B.1_1 Kwantitatieve reductiedoelstelling
4.B.1_1 Voortgangsrapportage 2015 Q1-Q2
4.B.1_2 Voortgangsrapportage 2015 Q1-Q4
4.B.1_3 Voortgangsrapportage 2016 Q1-Q2
4.B.1_4 Voortgangsrapportage 2016 Q1-Q4
4.B.1_5 Voortgangsrapportage 2017 Q1-Q2
4.B.1_6 Voortgangsrapportage 2017 Q1-Q4
4.B.1_7 Voortgangsrapportage 2018 Q1-Q2

Invalshoek C:
1.C.1_1 Communicatiekalender 2015.pdf
1.C.1_1 Communicatiekalender 2016.pdf
1.C.1_1 Communicatiekalender 2017.pdf
2.C.3_1 Kwalitatieve externe belanghebbenden
3.C.2_1 Communicatieplan
3.C.2_2 Communicatieplan 2017

Invalshoek D:
1.D.2_1 Notulen managementoverleg 2015 Q1-Q4
1.D.2_2 Notulen managementoverleg 2016 Q1-Q2
3.D.1_1 Actieve initiatieven 2015 Q1-Q4
3.D.1_2 Actieve initiatieven 2016 Q1-Q2
3.D.1_3 Actieve initiatieven 2016 Q1-Q4
3.D.1_4 Actieve initiatieven 2017 Q1-Q2
3.D.1_5 Actieve initiatieven 2017 Q1-Q4
3.D.1_6 Actieve initiatieven 2018 Q1-Q2
3.D.1_7 Actieve initiatieven 2018 Q1-Q4